MENU

Udelenie certifikátu servisného centra Bosch Rexroth

Spoločnosť TBH Technik, s.r.o. získala – ako jeden z prvých zmluvných partnerov na svete – certifikát servisného centra spoločnosti Bosch Rexroth AG.

16. októbra 2009 sa v priestoroch firmy TBH Technik, s.r.o., uskutočnilo oficiálne odovzdávanie certifikátu za účasti zástupcov vedenia spoločnosti Bosch Rexroth Nemecko, ako aj najvýznamnejších zákazníkov spoločnosti.

Viac sa o tejto udalosti dočítate v článku časopisu Strojárstvo/Strojírenství, č. 11/2009