MENU

Seminár hydrauliky 2007

Pre veľký záujem o účasť na seminári hydrauliky, ktorý sme pre zákazníkov našej firmy usporiadali v novembri 2006, sme sa rozhodli toto podujatie zopakovať.
Seminár viedol opäť p. Friedel Liedhegener zo spoločnosti Bosch Rexroth v Lohr am Main, naším servisným oddelením vybaveným skúšobným štendom zúčastnených previedol p. Rudolf Chalmovský.

K nadväzovaniu pracovných kontaktov a výmene skúseností z praxe prispela i spoločná večera zúčastnených a pracovníkov firmy TBH Technik, s.r.o., poriadaná 19.2.2007.