MENU

Seminár hydrauliky 2006

V dňoch 21.-22.11.2006 usporiadala pre svojich zákazníkov firma TBH Technik, s.r.o. seminár hydrauliky, ktorý viedol p. Friedel Liedhegener z Bosch Rexroth v Lohr am Main.
Záujem o dvojdňový seminár bol veľký, zúčastnilo sa ho 40 technikov a servisných pracovníkov zo 17 zákazníckych firiem.

Vymeniť si odborné poznatky a skúsenosti z praxe ako i prehĺbiť partnerskú spoluprácu mohli účastníci seminára a zamestnanci firmy TBH Technik, s.r.o. i počas spoločnej večere 21.11.2006.