MENU

Produkty a systémy Bosch Rexroth – Deň otvorených dverí

Dňa 1.12.2016 firma TBH Technik, s.r.o. usporiadala v priestoroch svojho sídla v Žiline prezentačný seminár s názvom Produkty a systémy Bosch Rexroth. V rámci teoretickej časti boli zástupcom pozvaných zákazníkov predstavené novinky a aktivity spoločností Bosch Rexroth AG a TBH Technik, najmä v oblastiach filtračnej techniky a servisnej činnosti.

Na teoretickú časť nadviazali praktické ukážky v priestoroch servisného centra TBH Technik, s.r.o. Zákazníci sa tak mohli oboznámiť s jednotlivými pracoviskami, ich vybavením a možnosťami. Postupne sme im predstavili skúšobné zariadenia na čerpadlá a proporcionálne ventily, praktikátory pre výučbu, zariadenie na formovanie koncov rúr VOSS, frekvenčne riadené pohony SYTRONIX, pracoviská pre filtračnú techniku, montáž pneumatických valcov a pneumatických skríň a pracovisko na rezanie tyčí.

Veríme, že prezentačný seminár bol zákazníkmi hodnotený pozitívne a že návštevníkom poskytol možnosť nahliadnuť do priestorov a práce našej spoločnosti, vymeniť si navzájom poznatky a skúsenosti a utužiť obchodné vzťahy. Firma TBH Technik preto plánuje aj v budúcnosti organizovať podobné prezentačné akcie s cieľom otvoriť sa a priblížiť svojím zákazníkom.