MENU

Zákaznícky deň 2018

Zákaznícky deň v TBH 2018 - budova
Zákaznícky deň v TBH 2018 - obrazovka
Zákaznícky deň v TBH 2018 - teta v ružovom
Zákaznícky deň v TBH 2018 - prezentácia
Zákaznícky deň v TBH 2018 - prezentácia a ľudia za stolom
Zákaznícky deň v TBH 2018 - stroj
Zákaznícky deň v TBH 2018 - zákazníci
Zákaznícky deň v TBH 2018 - ľudia vonku pred budovou TBH