MENU

Atlas priemyselnej hydrauliky

Atlas priemyselnej hydrauliky

cena: 23,- € bez DPH

OBSAH:

1. Základné fyzikálne zákony, veličiny a vzťahy
2. Hydraulické značky
3. Základné prevedenie hydraulického obvodu
4. Hydraulické kvapaliny a ich údržba
5. Hydraulické čerpadlá (hydrogenerátory)
6. Hydraulické komponenty
7. Rozvádzače a ventily (vrátane logických)
8. Proporcionálna technika
9. Hydromotory
10. Príslušenstvo
11. Hydraulické agregáty
12. Prevádzka a údržba
13. Ponuka servisných prác od TBH (Bosch Rexroth)

Charakteristika:

ATLAS priemyselnej hydrauliky je určený pre 1- až 2-dňové školenie so zameraním na prevádzku. Obsahuje len najdôležitejšie informácie, dôraz je kladený na obrázky (menej popisu).