MENU

Základy hydraulických systémů

Základy hydraulických systémů a základní hydraulické komponenty

cena: 40,50 € bez DPH

OBSAH: (preložené z českého jazyka)

1. Základy
2. Hydraulické značky podľa DIN ISO 1219
3. Hydraulické kvapaliny
4. Čerpadlá
5. Hydromotory
6. Piestové axiálne jednotky
7. Hydraulické valce (priamočiare hydromotory)
8. Výkyvné pohony (podľa ČSN „motory s kývnym pohybom“)
9. Hydraulické akumulátory a ich použitie
10. Uzavieracie ventily
11. Hydraulické rozvádzače
12. Tlakové ventily
13. Prietokové ventily
14. Filtre a filtračná technika
15. Príslušenstvo
16. Pripájanie hydraulických komponentov
17. Hydraulické agregáty