MENU

Základy proporcionálnej hydrauliky pre údržbárov

Základy proporcionálnej hydrauliky pre údržbárov

cena: 23,- € bez DPH

OBSAH:

1. Základné hydraulické veličiny a ich riadenie
2. Proporcionálne komponenty, regulačné rozvádzače, servoventily
3. Hydraulické obvody s komponentmi s plynulým riadením
4. Elektronika pre proporcionálne ventily
5. Analógové zosilňovače
6. Digitálne zosilňovače pre proporcionálne ventily
7. Programovanie regulátorov
8. Regulátory novej generácie
9. Diagnostika proporcionálnych ventilov
10. Testery
11. Metodika skúšania, výstup zo skúšok a záver