MENU

T 01. Všeobecné základy hydrauliky

skol_t01Späť na zoznam
Predpoklady absolvovania kurzu:
Predpokladá sa technické vzdelanie absolventov kurzu
Školenie je určené pre:
Servisných a montážnych pracovníkov, projektantov – začiatočníkov, obsluhu strojov, mobilné servisy a personál, ktorý zabezpečuje opravy hydraulických zariadení.

Ciele školenia:

 • Získanie teoretických a praktických znalostí konštrukcie, funkcie a vlastností hydraulických prvkov, orientácie v štruktúrach hydraulických systémov
 • Základný prehľad a orientácia v hydraulických značkách a schémach
 • Získanie komplexného prehľadu uskutočňovanie opráv, plánovania, uvádzanie hydraulických systémov do prevádzky a ich denné kontroly

Po absolvovaní kurzu, prípadne záverečného testu, môže pracovník vykonávať i kvalifikovanú činnosť sprevádzkovania hydraulického systému, údržby a opravy hydraulických obvodov, čiastočnú identifikáciu porúch.

Zakončenie kurzu:
Každý z účastníkov obdrží na základe testu certifikát, ktorý je garanciou kvality.

Osnova školení

 • Základné fyzikálne zákony v hydraulike
 • Základné fyzikálne veličiny a ich jednotky
 • Hydraulické značky, čítanie, skladby do obvodov
 • Hydraulické obvody otvorené a uzavreté
 • Prehľad čerpadiel, ich funkcie a parametre
 • Prehľad jednotlivých typov regulácii čerpadiel a vysvetlenie funkcie
 • Prehľad hydromotorov – lineárne a rotačné, ich funkcie a parametre
 • Hydraulické prvky pre škrtenie prietoku, posúvačové a sedlové ventily
 • Hydraulické prvky pre riadenie tlaku, poistné a redukčné ventily
 • Potrubia a potrubné rozvody, nádrže
 • Hydraulické kvapaliny a ich použitie v systémoch
 • Údržba a filtrácia kvapalín, voľba filtrov
 • Akumulátory, systémy s akumulátorovými jednotkami
 • Logické ventily
 • Obvody mobilnej techniky, pojazdy, obvody bagrov, poľnohospodárskych strojov
 • Ukážky funkcie obvodov na hydropraktikátoroch

Rozsah kurzu:

 • Jednodenný kurz (8 výukových hodín)
 • Dvojdenný kurz (16 výukových hodín)
 • Trojdenný kurz (16 výukových hodín)

Miesto realizácie kurzov:

 • Žilina, Dlhá 88

Cena kurzu:

 • Jednodenný kurz 160€ bez DPH/osoba
 • Dvojdenný kurz 320€ bez DPH/osoba
 • Trojdenný kurz 480€ bez DPH/osoba

Termíny:

 • Prispôsobíme Vašej požiadavke, minimálny počet účastníkov pre školenie je 5 a viac