MENU

T 02. Čítanie a orientácia vo výkresovej dokumentácii

skol_t01Späť na zoznam
Predpoklady absolvovania kurzu:
Predpokladá sa technické vzdelania absolventov kurzu a absolvovania kurzu všeobecných základov hydrauliky alebo obdobne zameraného kurzu.Školenie je určené pre:
Servisných a montážnych pracovníkov, projektantov začiatočníkov, obsluhu strojov, mobilné servisy a personál, ktorý zabezpečuje opravy hydraulických zariadení.

Ciele školenia:

 • Opakovanie orientácie a čítania v jednoduchých schémach a hydr. značkách
 • Získanie praktických znalostí orientácie v hydraulických schémach
 • Tvorba hydraulických schém podľa zadania
 • Vytváranie hydraulických obvodov na hydropraktikátoroch podľa schém

Po absolvovaní kurzu, prípadne záverečného testu môže pracovník vykonávať aj kvalifikovanú činnosť diagnostiky problémov v hydraulickom systéme, prípadne identifikovať problémové uzly hydraulických obvodov.

Zakončenie kurzu:
Každý z účastníkov obdrží na základe testu certifikát, ktorý je garanciou kvality.

Osnova školení

 • Čítanie hydraulických značiek, ČSN, ISO
 • Skladanie značiek do jednoduchých obvodov
 • Čítanie a orientácia v schémach zložitejších hydraulických obvodov
 • Vysvetlenie dôležitých uzlov v dokumentácii
 • Vysvetlenie schém a funkcie obvodov s proporcionálnymi ventilmi
 • Vysvetlenie hydraulických schém s logickými ventilmi
 • Tvorba jednoduchých schém
 • Testovanie vytvorených schém na hydropraktikátoroch
 • Samostatné riešenie úloh z výkresovej dokumentácie
 • Záverečný test

Rozsah kurzu:

 • Jednodenný kurz (8 výukových hodín)
 • Dvojdenný kurz (16 výukových hodín)
 • Trojdenný kurz (16 výukových hodín)

Miesto realizácie kurzov:

 • Žilina, Dlhá 88

Cena kurzu:

 • Jednodenný kurz 160€ bez DPH/osoba
 • Dvojdenný kurz 320€ bez DPH/osoba
 • Trojdenný kurz 480€ bez DPH/osoba

Termíny:

 • Prispôsobíme Vašej požiadavke, minimálny počet účastníkov pre školenie je 5 a viac