MENU

T 03. Projekčné návrhy a výpočty hydraulických systémov

skol_t01Späť na zoznam
Predpoklady absolvovania kurzu:
Predpokladá sa technické vzdelanie absolventov kurzu a absolvovanie kurzu všeobecných základov hydrauliky alebo obdobne zameraného kurzu.Školenie je určené pre:
Konštruktérov a pracovníkov projekcie.Ciele školenia:

 • Získanie základných znalostí výpočtu čerpadiel a hydromotorov
 • Tvorba schém, rozbor potrubných strát
 • Tepelná bilancia hydraulického systému
 • Výpočty ventilov

Po absolvovaní kurzu, prípadne záverečného testu, môže pracovník vykonávať aj kvalifikovanú činnosť – základy projektovania a výpočty hydraulických systémov.

Zakončenie kurzu:
Každý z účastníkov obdrží na základe testu certifikát, ktorý je garanciou kvality.

Osnova školení

 • Výpočet hydraulického systému v ustálenom stave
 • Dimenzovanie hydraulických obvodov, výpočet čerpadiel, hydromotorov
 • Úvod do dynamiky hydraulických systémov
 • Výpočty obvodov s lineárnymi a rotačnými hydromotormi
 • Návrh škrtiacich členov v hydraulických obvodoch – clony
 • Dynamika hydraulických systémov s klasickými a proporc. ventilmi
 • Výpočty potrubí a potrubných strát
 • Výpočet chladiča hydraulického systému a jeho špecifikácia
 • Záverečný test

Rozsah kurzu:

 • Jednodenný kurz (8 výukových hodín)
 • Dvojdenný kurz (16 výukových hodín)
 • Trojdenný kurz (16 výukových hodín)

Miesto realizácie kurzov:

 • Žilina, Dlhá 88

Cena kurzu:

 • Jednodenný kurz 160€ bez DPH/osoba
 • Dvojdenný kurz 320€ bez DPH/osoba
 • Trojdenný kurz 480€ bez DPH/osoba

Termíny:

 • Prispôsobíme Vašej požiadavke, minimálny počet účastníkov pre školenie je 5 a viac