MENU

T 04. Hydropraktikátory – hydraulika a elektrohydraulika prax

skol_t01Späť na zoznam
Predpoklady absolvovania kurzu:
Predpokladá sa technické vzdelanie absolventov kurzu a absolvovaní kurzu všeobecných základov hydrauliky alebo obdobne zameraného kurzu.Školenie je určené pre:
Servisných a montážnych pracovníkov, projektantov začiatočníkov, obsluhu strojov, mobilné servisy a personál, ktorý zaisťuje opravy hydraulických zariadení.

Ciele školenia:

 • Získanie znalostí štruktúry skutočných hydraulických obvodov
 • Tvorba schém a ich realizácia na hydropraktikátoroch
 • Overení funkcie systému podľa dokumentácie, meranie, vyhodnocovanie
 • Získanie praktického prehľadu štruktúry, opráv a servisu hydraulických systémov

Po absolvovaní kurzu, prípadne záverečného testu môže pracovník vykonávať i kvalifikovanú činnosť servisu a opráv v hydraulickom systéme, prípadne identifikovať problémové uzly hydraulických obvodov.

Zakončenie kurzu:
Každý z účastníkov obdrží na základe testu certifikát, ktorý je garanciou kvality.

Osnova školení

 • Opakovanie problematiky výkresovej dokumentácie
 • Stavba hydraulických obvodov s tlakovými ventilmi, ich skúšanie
 • Hydraulické obvody so škrtiacimi ventilmi a stabilizátormi prietoku
 • Rozvádzače, ich funkcie, použitia, systémy vežových zástavieb
 • Radenie prvkov v hydraulických obvodoch, stavby obvodov
 • Diferenciálne zapojenie, obvody s rotačným hydromotorom
 • Hydraulické systémy vrátkov a zdvíhadiel, ich štruktúra

Rozsah kurzu:

 • Jednodenný kurz (8 výukových hodín)
 • Dvojdenný kurz (16 výukových hodín)
 • Trojdenný kurz (16 výukových hodín)

Miesto realizácie kurzov:

 • Žilina, Dlhá 88

Cena kurzu:

 • Jednodenný kurz 160€ bez DPH/osoba
 • Dvojdenný kurz 320€ bez DPH/osoba
 • Trojdenný kurz 480€ bez DPH/osoba

Termíny:

 • Prispôsobíme Vašej požiadavke, minimálny počet účastníkov pre školenie je 5 a viac