MENU

T 05. Čerpadlá a hydromotory

skol_t01Späť na zoznam
Predpoklady absolvovania kurzu:
Predpokladá sa technické vzdelanie absolventov kurzu a absolvovanie kurzu všeobecných základov hydrauliky alebo obdobne zameraného kurzu.Školenie je určené pre:
Pracovníkov servisu, montážnych pracovníkov , projektantov začiatočníkov, obsluhu strojov, mobilné servisy a personál, ktorý zabezpečuje opravy hydraulických zariadení.

Ciele školenia:

 • Získanie podrobného prehľadu jednotlivých čerpadiel a ich parametrov
 • Čerpadlá konštantné a regulačné
 • Ukážky použitia čerpadiel a hydromotorov v systémoch
 • Ukážky regulačných mechanizmov čerpadiel a hydromotorov

Po absolvovaní kurzu, prípadne záverečného testu, môže pracovník vykonávať i kvalifikovanú činnosť servisu, opráv a identifikácii porúch v hydraulickom systéme, definovať parametre čerpadiel – ich nastavenie.

Zakončenie kurzu:
Každý z účastníkov obdrží na základe testu certifikát, ktorý je garanciou kvality.

Osnova školení

 • Opakovanie základnej problematiky čerpadiel, parametre
 • Zameranie na čerpadlá podľa požiadavky zákazníka
 • Čerpadlá a hydromotory konštantné, zubové, lamelové, piestové, vretenové
 • Čerpadlá a hydromotory regulačné, piestové, lamelové
 • Čerpadlá typu A10 VSO, A10 VSG
 • Čerpadlá typu A4VSO
 • Hydromechanické regulácie, DR, DFR, DRG, DFLR
 • Elektrohydraulické regulácie DFE1, HS, EO1
 • Uvádzanie čerpadiel do prevádzky
 • Výmena čerpadiel, prevádzkyschopnosť, kvapaliny

Rozsah kurzu:

 • Jednodenný kurz (8 výukových hodín)
 • Dvojdenný kurz (16 výukových hodín)
 • Trojdenný kurz (16 výukových hodín)

Miesto realizácie kurzov:

 • Žilina, Dlhá 88

Cena kurzu:

 • Jednodenný kurz 160€ bez DPH/osoba
 • Dvojdenný kurz 320€ bez DPH/osoba
 • Trojdenný kurz 480€ bez DPH/osoba

Termíny:

 • Prispôsobíme Vašej požiadavke, minimálny počet účastníkov pre školenie je 5 a viac