MENU

T 06. Proporcionálna technika, teória, prax

skol_t01Späť na zoznam
Predpoklady absolvovania kurzu:
Predpokladá sa technické vzdelanie absolventov kurzu a absolvovanie kurzu všeobecných základov hydrauliky alebo podobne zameraného kurzu.Školenie je určené pre:
Servisných a montážnych pracovníkov, projektantov, obsluhu strojov, mobilné servisy a personál, ktorý zabezpečuje opravy hydraulických zariadení.

Ciele školenia:

 • Získanie podrobného prehľadu proporcionálnych ventilov a servoventilov
 • Vysvetlenie funkčného princípu proporcionálnych ventilov a servoventilov
 • Aplikácie jednotlivých typov ventilov do obvodov
 • Vysvetlenie riadiacej elektroniky proporcionálnych ventilov

Po absolvovaní kurzu, pripadne záverečného testu, môže pracovník vykonávať aj kvalifikovanú činnosť servisu, opravy a identifikáciu porúch v hydraulickom systéme s proporc. ventilmi.

Zakončenie kurzu:
Každý z účastníkov obdrží na základe testu certifikát, ktorý je garanciou kvality.

Osnova školení

 • Proporcionálna technika všeobecne
 • Základné druhy proporcionálnych a servoventilov
 • Vysvetlenie pojmov rampová funkcia, nulový bod
 • Tlakové a škrtiace proporcionálne ventily
 • Prekrytie hrán posúvačov
 • Proporcionálne rozvádzače bez integrovanej elektroniky
 • Proporcionálne rozvádzače s integrovanou elektronikou
 • Elektronické zosilňovače – karty
 • Uvádzanie systémov s proporcionálnymi ventilmi do prevádzky
 • Nastavenie parametrov proporcionálnych ventilov na štende
 • Meranie, skúšanie a diagnostika

Rozsah kurzu:

 • Jednodenný kurz (8 výukových hodín)
 • Dvojdenný kurz (16 výukových hodín)
 • Trojdenný kurz (16 výukových hodín)

Miesto realizácie kurzov:

 • Žilina, Dlhá 88

Cena kurzu:

 • Jednodenný kurz 160€ bez DPH/osoba
 • Dvojdenný kurz 320€ bez DPH/osoba
 • Trojdenný kurz 480€ bez DPH/osoba

Termíny:

 • Prispôsobíme Vašej požiadavke, minimálny počet účastníkov pre školenie je 5 a viac