MENU

T 07. Proporcionálna technika – programovanie digitálnych kariet

skol_t01Späť na zoznam
Predpoklady absolvovania kurzu:
Predpokladá sa technické vzdelanie absolventov kurzu a absolvovanie kurzu všeobecných základov hydrauliky a proporcionálnej techniky.Školenie je určené pre:
Servisných a montážnych pracovníkov, projektantov.

Ciele školenia:

 • Získanie podrobného prehľadu prop. ventilov a servoventilov
 • Základy programovania dig. kariet v obslužnom programe Bodac
 • Základy programovania dig, kariet v obslužnom programe Bodiv
 • Aplikácie a nastavovanie digitálnych kariet spolu s proporcionálnym ventilom

Po absolvovaní kurzu, prípadne záverečného testu, môže pracovník vykonávať i kvalifikovanú činnosť servisu, opravy a identifikáciu porúch v hydraulickom systéme.

Zakončenie kurzu:
Každý z účastníkov obdrží na základe testu certifikát, ktorý je garanciou kvality.

Osnova školení

 • Proporcionálna technika všeobecne
 • Základné druhy proporcionálnych ventilov
 • Elektronika pre proporcionálne ventily
 • Programovanie digitálnych kariet VT – VSPD v obslužnom programe BODIV
 • Programovanie digitálnych kariet VT – VRPD – 2 v obslužnom programe BODAC
 • Programovanie kariet VT – HACD

Rozsah kurzu:

 • Jednodenný kurz (8 výukových hodín)
 • Dvojdenný kurz (16 výukových hodín)
 • Trojdenný kurz (16 výukových hodín)

Miesto realizácie kurzov:

 • Žilina, Dlhá 88

Cena kurzu:

 • Jednodenný kurz 160€ bez DPH/osoba
 • Dvojdenný kurz 320€ bez DPH/osoba
 • Trojdenný kurz 480€ bez DPH/osoba

Termíny:

 • Prispôsobíme Vašej požiadavke, minimálny počet účastníkov pre školenie je 5 a viac