MENU

T 08. Diagnostika hydraulických systémov

skol_t01Späť na zoznam
Predpoklady absolvovania kurzu:
Predpokladá sa technické vzdelanie absolventov kurzu a absolvovanie kurzu všeobecných základov hydrauliky alebo podobne zameraného kurzu.Školenie je určené pre:
Servisných a montážnych pracovníkov, projektantov, obsluhu strojov, mobilné servisy a personál, ktorý zabezpečuje opravy hydraulických zariadení.Ciele školenia:

 • Získanie možnosti uskutočňovať diagnostiku hydraulických systémov
 • Oboznámenie sa s meracím zariadením v hydraulike
 • Meranie tlakov, prietoku, teploty, otáčok
 • Identifikácia porúch z nameraných spektier

Po absolvovaní kurzu, prípadne záverečného testu, môže pracovník vykonávať i kvalifikovanú činnosť servisu, opravy a identifikáciu porúch v hydraulickom systéme.

Zakončenie kurzu:
Každý z účastníkov obdrží na základe testu certifikát, ktorý je garanciou kvality.

Osnova školení

 • Orientácia vo výkresovej dokumentácii
 • Príčiny porúch v hydraulických systémoch
 • Identifikácia porúch v systémoch – podľa dokumentácie
 • Meranie jednotlivých fyzikálnych veličín pomocou špeciálnej meracej techniky
 • Vyhodnocovanie nameraných spektier, identifikácia poruchy
 • Špecifikácia meracích uzlov v systémoch
 • Diagnostika obvodov s proporc. ventilmi
 • Diagnostika obvodov s logickými ventilmi
 • Skladba obvodov na hydropraktikátoroch, vyhľadávanie porúch
 • Opravy hydraulických systémov, výmena komponentov
 • Základné podmienky bezpečnosti prevádzky
 • Vznik nebezpečných stavov v hydraulike

Rozsah kurzu:

 • Jednodenný kurz (8 výukových hodín)
 • Dvojdenný kurz (16 výukových hodín)
 • Trojdenný kurz (16 výukových hodín)

Miesto realizácie kurzov:

 • Žilina, Dlhá 88

Cena kurzu:

 • Jednodenný kurz 160€ bez DPH/osoba
 • Dvojdenný kurz 320€ bez DPH/osoba
 • Trojdenný kurz 480€ bez DPH/osoba

Termíny:

 • Prispôsobíme Vašej požiadavke, minimálny počet účastníkov pre školenie je 5 a viac