MENU

T 09. Mobilná hydraulika

skol_t01Späť na zoznam
Predpoklady absolvovania kurzu:
Predpokladá sa technické vzdelanie absolventov kurzu poprípade absolvovanie kurzu všeobecných základov hydrauliky.Školenie je určené pre:
Servisných a montážnych pracovníkov, projektantov, obsluhu strojov, mobilné servisy a personál, ktorý zaisťuje opravy hydraulických zariadení.

Ciele školenia:

 • Získanie znalostí funkcie mobilnej hydrauliky
 • Orientácia v dokumentácii mobilnej techniky
 • Získanie znalostí funkcie jednotlivých prvkov mobilnej hydrauliky
 • Prevádzka a údržba mobilných systémov

Po absolvovaní kurzu, prípadne záverečného testu, môže pracovník vykonávať i kvalifikovanú činnosť servisu, opravy a identifikáciu porúch v hydraulickom systému.

Zakončenie kurzu:
Každý z účastníkov obdrží na základe testu certifikát, ktorý je garanciou kvality.

Osnova školení

 • Uzavreté hydraulické obvody
 • Otvorené hydraulické obvody
 • Čerpadlá a hydromotory hydr. obvodov mobilných strojov
 • Radiálne a axiálne piestové hydromotory
 • Hydro- kolesá a systémy pojazdov
 • Riadiace prvky hydraulických obvodov
 • Tlakové, redukčné a škrtiace ventily
 • Prídavné pracovné obvody mobilných strojov
 • Hydraulické systémy rýpadiel a nakladačov
 • Hydraulické systémy nákladných automobilov
 • Hydraulické systémy banských strojov

Rozsah kurzu:

 • Jednodenný kurz (8 výukových hodín)
 • Dvojdenný kurz (16 výukových hodín)
 • Trojdenný kurz (16 výukových hodín)

Miesto realizácie kurzov:

 • Žilina, Dlhá 88

Cena kurzu:

 • Jednodenný kurz 160€ bez DPH/osoba
 • Dvojdenný kurz 320€ bez DPH/osoba
 • Trojdenný kurz 480€ bez DPH/osoba

Termíny:

 • Prispôsobíme Vašej požiadavke, minimálny počet účastníkov pre školenie je 5 a viac