MENU

T 11. Pneumatika a elektropneumatika

skol_t01Späť na zoznam
Predpoklady absolvovania kurzu:
Predpokladá sa technické vzdelanie absolventov kurzu, prípadne absolvovanie kurzu všeobecných základov hydrauliky.Školenie je určené pre:
Servisných a montážnych pracovníkov, projektantov, obsluhu strojov, mobilné servisy a personál, ktorý zaisťuje opravy pneumatických systémov.

Ciele školenia:

 • Získanie teoretických a praktických znalostí konštrukcie, funkcie a vlastností pneumatických prvkov, orientácia v štruktúrach pneumatických systémov
 • Základný prehľad a orientácie v značkách a schémach
 • Získanie komplexného prehľadu uskutočňovania opráv, plánovanie, uvádzanie pneumatických systémov do prevádzky a ich denné kontroly

Po absolvovaní kurzu, prípadne záverečného testu môže pracovník vykonávať i činnosť údržby a opráv pneumatických obvodov, čiastočnú identifikáciu porúch.

Zakončenie kurzu:
Každý z účastníkov obdrží na základe testu certifikát, ktorý je garanciou kvality.

Osnova školení

 • Vlastnosti stlačeného vzduchu – hustota, viskozita a ich závislosť na tlaku a teplote, stavová rovnica plynu – základné výpočty
 • Výroba a úprava stlačeného vzduchu
 • Konštrukcia a princíp činnosti pneumatických prvkov
 • Pneumatické motory
 • Prvky pre riadenie smeru prietoku (rozvádzače)
 • Prvky pre riadenie veľkosti prietoku
 • Prvky pre riadenie tlaku
 • Pomocné, špeciálne prvky a vedenie stlačeného vzduchu
 • Prvky vákuovej techniky
 • Orientácia vo výkresovej dokumentácii
 • Elektro – obvody v pneumatike, ich vysvetlenie
 • Praktické cvičenia – zapojenie základných obvodov
 • Praktické cvičenia – zapojenie zložitejších obvodov – elektropneumatika

Rozsah kurzu:

 • Jednodenný kurz (8 výukových hodín)
 • Dvojdenný kurz (16 výukových hodín)
 • Trojdenný kurz (16 výukových hodín)

Miesto realizácie kurzov:

 • Žilina, Dlhá 88

Cena kurzu:

 • Jednodenný kurz 160€ bez DPH/osoba
 • Dvojdenný kurz 320€ bez DPH/osoba
 • Trojdenný kurz 480€ bez DPH/osoba

Termíny:

 • Prispôsobíme Vašej požiadavke, minimálny počet účastníkov pre školenie je 5 a viac