MENU

Všeobecné informácie ku školeniam

Prihlásenie na kurzy:

Účasť na kurzoch hydrauliky je možné rezervovať priamo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných adresách alebo pomocou priloženého formuláru (platí iba pre kurz č. 1). Ostatné kurzy sa realizujú v termínoch podľa priania zákazníka.

Prihlásiť sa je možné aj priamo z podstránky jednotlivých školení cez on-line formulár.

Potvrdenie prihlásenia na kurz:

Pre zaslanie záväznej objednávky – prihlásenie na kurz hydrauliky, bude objednávateľovi kurzu obratom zaslané potvrdenie o jeho registrácii.

Cena kurzu:

Cenou za školenie sa rozumie vždy cena bez DPH. Táto cena obsahuje, pokiaľ nie je určené inak, cenu objednaného semináru, odbornej literatúry ku školenej problematike a občerstvenie počas celého kurzu.

Priebeh kurzu:

Jednotlivé kurzy hydrauliky sú štruktúrované svojím obsahom tak, aby zahrňovali technickú problematiku objednávateľa. Špeciálne výukové programy a simulácie cielene napomáhajú pochopeniu školenej problematiky. Teoretická výučba je doplnená praktickými ukážkami hydraulických a pneumatických prvkov a ich funkcie v obvodoch. Praktické kurzy prebiehajú na hydropraktikátoroch (pneupraktikátoroch), kde školené osoby zapojujú obvody podľa dokumentácie, overujú ich funkciu, merajú a diagnostikujú problematické uzly.

Začiatok kurzu je vždy v 8:00 hod., ukončenie kurzu je o 15:00 hod., pokiaľ nie je určené inak.

Kontaktné informácie

p. Silvester Poljak
tel.: 00421 507 97 11
E-Mail: silvester.poljak@tbh.sk