MENU

História

do 02/1992

pôsobenie firmy Mannesmann Rexroth A.G. prostredníctvom firmy Mannesmann Rexroth, s.r.o. Brno

02/1992

zastúpenie firmy Mannesmann Rexroth A.G. firmou URAP Technostroj, zmluva medzi URAP Technostroj, s.r.o. a Mannesmann Rexroth, s.r.o., Brno

12/1999

zmluva medzi URAP Technostroj a Mannesmann Rexroth A.G. Lohr am Main A.G

05/2001

odkúpenie firmy Mannesmann Rexroth A.G.firmou Bosch a vznik firmy Bosch Rexroth A.G., ktorá prevzala všetky činnnosti firmy Mannesmann Rexroth a tiež firmy Bosch AT GmbH

09/2001

založenie firmy TBH Technik, s.r.o. so sídlom v Hornom Hričove, ktorá je zmluvným partnerom spoločnosti Bosch Rexroth A.G. v S.R

12/2002

presťahovanie firmy TBH Technik s.r.o. z Horného Hričova na adresu Dlhá 88, 010 09 Žilina

04/2006

vybudovanie servisného strediska a získanie štatútu „Servisné centrum na opravu čerpadiel a motorov pre oblasť mobilná hydraulika“

07/2007

rozšírenie predajného sortimentu o skrutkovania firmy VOSS.

10/2008

vybudovanie servisného strediska na získanie štatútu „Servisné centrum na opravu proporcionálnych ventilov a servoventilov“

2009

rozšírenie predajného sortimentu o filtračnú techniku Eppensteiner

9/2009

získanie certifikátu Servisného centra spoločnosti Bosch Rexroth – oprávnenie na základné servisné činnosti

2010

rozšírenie predajného sortimentu o hydromotory Hägglunds

9/2011

získanie certifikátu Servisného centra spoločosti Bosch Rexroth – stupeň A (pokročilý) – rozšírenie kompetencií servisných činností

4/2012

rozšírenie servisných a skladových priestorov spoločnosti TBH Technik, s.r.o. – slávnostné otvorenie

2013

osamostatnenie Rexroth Pneumatics od Bosch Rexroth AG

04/2014

Bosch Rexroth predáva Rexroth Pneumatics spoločnosti Triton, vznik spoločnosti AVENTICS GmbH

04/2014

zmluva medzi TBH Technik, s.r.o. a AVENTICS GmbH

01/2016

zmluva medzi TBH Technik, s.r.o. a Hydraulik Nord Fluidtechnik GmbH