MENU

Tvárniace stroje

Dajte Vašej technike tvárnenia novú podobu. Vyrábajte lepšie. Vyskúšajte naše produkty z oblasti tvárnenia. Vášmu biznisu prinesú lepšiu flexibilitu a vyššiu rýchlosť a presnosť výroby.

Rexroth Vám ponúka technologicky určujúce riešenia z oblasti:
– hydrauliky
– elektrickej pohonnej a riadiacej techniky
– lineárnej techniky
– montážnej techniky
– pneumatiky
z jednej ruky – od produktov najlepších vo svojej kategórii až po stavebnice s navzájom zosúladenými systémami a rozhraniami.

Profitujte s Rexroth vďaka

Väčšej rýchlosti

vďaka vysokodynamickým lineárnym motorom, lineárnym vedeniam a vysokorýchlostným vretenovým pohonom.

Väčšej flexibilite

vďaka technológiu presahujúcemu poradenstvu ako aj riešeniam, ktoré sú optimalizované pre každé jednotlivé použitie.

Väčšej presnosti

dosahovanej vysoko presnými elektromechanickými a elektrohydraulickými polohovacími osami – presne vedenými profilovými koľajnicovými vedeniami a alternatívne vybavenými pneumatickým alebo hydraulickým váhovým vyrovnaním

Väčšej ochrany a bezpečnosti

pre človeka i stroj prostredníctvom elektrickej pohonnej techniky s integrovanými bezpečnostnými funkciami. Zabezpečovacie zariadenia umožňujú bezpečnú prácu. Vháňaný a uzavretý vzduch chránia snímače, sklenené merače a skrutky pred znečistením.

Väčšej dostupnosti

prostredníctvom globálneho servisu so špičkovou technológiou, s know-how špecifickým pre každú jednotlivú oblasť, preventívnymi údržbovými konceptmi, vrátane e-mailového spojenia a teleservisu.