MENU

Elektrické pohony a riadenie

Odborná oblasť Elektrické pohony a riadiace systémy predstavuje spoločne s ďalšími odbormi automatizácie jednu z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí spoločnosti Bosch Rexroth.
V súvislosti so splynutím s firmou Bosch AST došlo v tomto roku k zlúčeniu sortimentu jednotlivých výrobných závodov a s tým k ďalšej významnej zmene, ktorou bola zmena obchodnej značky produktov oblasti Elektrické pohony a riadiace systémy s pôvodnej Bosch a Indramat na súčasnú REXROTH (Bosch Group).

Hlavnými oblasťami, kde produkty Rexroth nachádzajú uplatnenie, sú obrábacie stroje, všeobecná automatika, tlačiarenské, baliace a potravinárske stroje, šraubovacia technika a odporové zváranie.
Najvýznamnejšími užívateľmi vyššie uvedených produktov stále zostávajú mnohé firmy v reťazci automobilového priemyslu.
V roku 2002 bola definitívne ukončená výroba niektorých starých rád pohonov (predovšetkým analógových). Hlavná pozornosť bola venovaná v súčasnosti najmodernejším pohonom DIAX04, POWERDRIVE a ECODRIVE03.

Značný rozvoj zaznamenalo taktiež použitie komunikačných a riadiacich zberníc typu fieldbus (napr. Profibus, Sercos alebo Interbus).
Na trh bolo uvedené systémové riešenie pre dopravníkové zariadenia (podávače do lisov, profilovacie linky, …) pod názvom OPTIFEED. Tento systém využíva špeciálny software a stavia na štandardnom hardware vyššie spomínaných pohonov. Ďalšími predstavenými novinkami boli napr. torzné motory či pohony rady ECODRIVE Cs.

V dnešnej dobe ponúka oddelenie BRC pohony pre synchrónne a asynchrónne motory v rozsahu výkonu od 100W do takmer 1MW, ďalej riadiace jednotky a riadiace systémy, šraubovaciu techniku a komponenty pre odporové zváranie.
Významnou činnosťou oddelenia BRC je spolupráca s oddelením lineárnej a montážnej techniky, vďaka ktorej ponúkame zákazníkom komplexnejšie riešenie ich požiadaviek.

Oblasť Elektrické pohony a riadenie na Slovensku zastupuje firma MTS.