MENU

Modernizácia

tbh_stroj-compressedStroje majú zvyčajne mechanickú konštrukciu, ktorá je navrhnutá tak, aby vydržala po desaťročia. Avšak ich systémy automatizácie starnú oveľa rýchlejšie. Pomocou opatrení týkajúcich sa modernizácie môžete výrazne predĺžiť životnosť strojov a ušetriť náklady na investície do nových zariadení. Pomocou modernizácie na súčasný stav vývoja môžete maximalizovať produktivitu prevádzky, schopnosť a efektívnosť Vašich aplikácií.

 

  • Servisní špecialisti našej spoločnosti Vám navrhnú modernizáciu strojných zriadení na základe špecifikácie Vašich požiadaviek, následne vykonávame uvedenie do prevádzky týchto zariadení.
  • Zabezpečujeme rekonštrukcie a montáže potrubných rozvodov.
  • Riadenie projektov a poradenstva ohľadom nových koncepcií riadenia a pohonov
  • Úplná modernizácia pohonov a riadiacich systémov
  • Dokumentácia pre všetky kroky