MENU

Servis u zákazníka

Našim kvalifikovaným tímom servisných pracovníkov Vám ponúkame nasledovné činnosti:

 • servisné prehliadky hydraulických zariadení – na požiadanie zákazníka alebo pravidelná údržba, ktorá je vykonávaná na základe servisnej zmluvy
 • komplexné posúdenie stavu a následné navrhnutie modernizácie
 • opravy a nastavenia zariadení
 • uvádzanie strojov a zariadení do prevádzky
 • montážne práce
 • zabezpečenie horúcej linky v urgentných situáciách mimo pracovných hodín a cez víkendy a sviatky pre vybraných zákazníkov
 • zabezpečenie rýchlej dostupnosti servisných technikov k zákazníkovi.

Firma disponuje týmto vybavením na servisné činnosti:

 • meracie testovacie zariadenie
 • filtračný agregát
 • preplachovacie zariadenie
 • testovacie zariadenie na proporcionálne ventily