MENU

Servis u zákazníka

u-zakaznika-obrazokAko servisný partner poskytujeme komplexné služby. Naši vyškolení a skúsení špecialisti Vám poskytnú podporu vo forme poradenských služieb ohľadom efektívneho využívania strojov a bezpečnosti strojov.

Poskytujeme koncovým užívateľom v priemysle a výrobcom strojov služby, ktoré znižujú zložitosť a náklady súvisiace s údržbou a opravami výrobných zariadení.

 

Tím servisných pracovníkov ponúka nasledovné činnosti:

  • servisné prehliadky hydraulických zariadení – na požiadanie zákazníka alebo pravidelná údržba, ktorá je vykonávaná na základe servisnej zmluvy
  • komplexné posúdenie stavu a následné navrhnutie modernizácie
  • opravy a nastavenia zariadení
  • uvádzanie strojov a zariadení do prevádzky
  • montážne práce
  • zabezpečenie horúcej linky v urgentných situáciách mimo pracovných hodín a cez víkendy a sviatky pre vybraných zákazníkov
  • zabezpečenie rýchlej dostupnosti servisných technikov k zákazníkovi